Óți sugerez să citești regulile secțiunii Comerciale.

ai dreptul la un thread/secțiune. asta Ónseamncă că poți vinde Óntr-un thread iphoane și iPad-uri, iar Ón altul accesorii, sau Ón altul...